Những lưu ý để phòng tránh Virus Corona – Gây dịch viêm phổi cấp