Hệ thống Giáo dục Global Education Group vinh dự nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vào sáng ngày 05/03/2020 vừa qua tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Global Ecokids trực thuộc Hệ thống Giáo dục Global Education Group và ông Nguyễn Hữu Việt – Tổng Giám đốc đã vinh dự nhận được bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về những đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Tập thể lao động xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 – góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

 

Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2018-2019

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2 năm liên tục 2018 – 2019

Những ghi nhận và khen thưởng của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đối với cá nhân và tập thể của Hệ thống Giáo dục Global Education Group sẽ là động lực để CBNV Hệ thống nỗ lực hoàn thành sắc xuất nhiệm vụ năm 2020.