Lễ Tổng kết và Tốt nghiệp năm học 2023 – 2024
Sáng ngày 08/6/2024, Hệ thống Mầm non Quốc tế Global Ecokids đã tổ chức “Lễ Tổng kết và Tốt nghiệp năm học 2023 – 2024” tại Nhà hát Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Sự kiện...
Video
BÉ HỌC CÁCH GẤP QUẦN ÁO PHỤ HUYNH GLOBAL ECOKIDS CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM CÓ BÉ HỌC TẠI TRƯỜNG GRADUATION CEREMONY & SUMMER CONCERT 2020 LET’S DANCE AT GLOBAL ECOKIDS LET’S GO TO SUPER MARKET...
Video
HAPPY DAY, WATER PLAY COOKING – PIZZA SANDWICH BÉ HỌC CÁCH MANG GIÀY BÉ HỌC CÁCH GẤP QUẦN ÁO PHỤ HUYNH GLOBAL ECOKIDS CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM CÓ BÉ HỌC TẠI TRƯỜNG GRADUATION CEREMONY &...