Hệ thống Mầm non Quốc tế Global Ecokids – Training định kỳ tháng 10 năm 2023

Vào sáng ngày 28/10, Theo định kỳ hằng tháng hệ thống Mầm non Quốc tế Global Ecokids đã tổ chức chương trình đào tạo cho giáo viên với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng mềm. Tạo cơ hội học hỏi và tiến bộ liên tục cho nguồn nhân lực giáo dục, nhằm xây dựng môi trường học tập tích cực và bền vững cho các em nhỏ.