THÔNG BÁO SỐ 4 về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.