DÃ NGOẠI – BÉ GLOBAL ECOKIDS THAM QUAN BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ