Đào tạo định kỳ dành cho tập thể giáo viên GLOBAL ECOKIDS

Vào sáng ngày 19/09/2020 tại trường mầm non Quốc tế Global Ecokids đã diễn ra buổi đào tạo định kỳ cho tập thể các giáo viên.
+ Chủ đề chính của buổi đào tạo hôm nay xoay quanh về phương pháp giảng dạy Phonics và việc đánh giá sự phát triển Phonics của bé.
+ Bên cạnh đó, ngôn ngữ/khẩu lệnh trong quản lý lớp học cũng được các thầy cô đưa ra để thảo luận trong buổi đào tạo hôm nay.
+ Các giáo án cho kỳ học tiếp theo cũng được truyền tải đến các thầy cô chi tiết để năm học mới đạt được nhiều hiệu quả trong việc giảng dạy.

Hình ảnh buổi đào tạo :