BUỔI TRAINING ĐỊNH KỲ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chuyên môn của các thầy cô tốt nhất, trường GLOBAL ECOKIDS luôn tổ chức các buổi training định kỳ hàng tháng.
Mỗi buổi training sẽ là dịp để các thầy cô cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm quý báu tích lũy qua các buổi dạy và cách xử lý tình huống.