HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ GLOBAL ECOKIDS TỔ CHỨC CUỘC THI “GIÁO VIÊN SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2022 – 2023.

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ GLOBAL ECOKIDS TỔ CHỨC CUỘC THI “GIÁO VIÊN SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2022 – 2023
Vào sáng ngày 29/10/2022, Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Global Ecokids đã tổ chức cuộc thi “ Giáo viên sáng tạo“, dành cho toàn thể Giáo viên của Hệ thống. Cuộc thi được tổ chức định kỳ hàng năm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho Giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo, trau dồi kinh nghiệm trong việc giảng dạy, khai thác và sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học. Quan trọng hơn đây cũng là dịp thúc đẩy và tạo sự đoàn kết giữa các Giáo viên trong Hệ thống.
Tại cuộc thi “Giáo viên sáng tạo” các Giáo viên tham dự hai phần thi gồm: Chế tạo học cụ và Trình bày cách sử dụng, công dụng học cụ sáng chế của mình.
Kết quả sẽ được công bố vào ngày 19/11/2022. Tại sự kiện chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của Hệ thống Mầm non Quốc tế Global Ecokids.
Sau đây là một số hình ảnh của Hệ thống trong cuộc thi “Giáo viên sáng tạo”.
Hình ảnh Giáo viên trong cuộc thi “Giáo viên sáng tạo”
Hình ảnh Giáo viên trong cuộc thi “Giáo viên sáng tạo”
Chủ tịch Hội Đồng Đánh Giá – Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hữu Việt
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Hà Đô
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Hà Đô
  Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Hà Đô
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở The CBD
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở The CBD
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở The CBD
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Cityland
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Cityland
Hình ảnh Giáo viên Cơ sở Cityland