GLOBAL ECOKIDS’S PARTNERS

Ông Nguyễn Hữu Việt, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Global Ecokids phát biểu tại buổi lễ ký kết

Ông Nguyễn Hữu Việt – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc – Global Ecokids (bên phải) và Ông Đinh Trọng Lễ – Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Hà Đô 765 Sài Gòn tại buổi ký kết hợp đồng

Ông Nguyễn Hữu Việt Phó Chủ tịch Global Education Group- Tổng giám đốc Hệ thống MN
Quốc tế Global Ecokids & ông KC Ryu Cố vấn Cao Cấp & 
Giám đốc ngành hàng CNTT & Khối Doanh nghiệp Công ty điện tử Samsung Vina ký kết

Ông Nguyễn Hữu Việt – Tổng giám đốc Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids & ông Nguyễn Ngọc Dũng – Giám  đốc điều hành IDB ký kết