Outing trip – Bé Global Ecokids tham quan nhà sách Con đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh