Buổi training về kế hoạch năm học 2020 của các thầy cô Global Ecokids.

Ngày 22.05.2020, Trường mầm non Quốc tế Global Ecokids đã tổ chức buổi training về kế hoạch năm học 2020.
Bên cạnh đó, các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi các bé quay lại ngôi trường GLOBAL ECOKIDS cũng là một trong những chủ đề quan trọng của buổi training.
Hình ảnh buổi Training vừa qua.